klampiarske a pokrývačske práce, pokryvači krytiny, klampiari, pokrývači, pokrývanie striech


Prejdi na obsah

pokryvacistriech.sk | postup objednania

oznamy


Postup objednania


Po Vašom telefonickom rozhovore, alebo po vypísaní nášho dotazníka
si s Vami náš pracovník dohodne osobné stretnutie, kde nasleduje:1. Osobná návšteva

Pri rekonštrukcii strešného plášťa je nutná osobná návšteva, kedy je vykonaná prehliadka strešného plášťa a konzultácie pri voľbe vhodnej strešnej krytiny v závislosti na daný sklon a členitosť strechy. Samozrejme je maximálne prihliadané k priania zákazníka.

Pri novostavbách je navrhnuté stretnutie v sídle firmy, kde ponúkneme vhodné riešenia.

2. Vyhotovenie cenovej ponuky

Na základe dohody a osobného priania zákazníka je spracovaná cenová ponuka. Do ponuky zapracujeme všetky náklady, ktoré sú nevyhnutné pre bezchybné vykonanie díla. Ponuka je spracovávaná samozrejme bezplatne.

3. Zmluva o dielo

V prípade, že sa rozhodnete pre realizáciu Vašej strechy našou firmou, bude Vám predložený návrh zmluvy o dielo, kde sú uvedené aj záväzné termíny nástupu na dohodnuté práce a doby trvania realizácie, cena, spôsob fakturácie, záruky ...

4. Vlastná realizácia strešného plášťa

V dohodnutom termíne sa budú vykonávať objednané práce. Pri realizácii je Vám k dispozícii zodpovedný pracovník (parťák), ktorý je priamo na stavbe, alebo samozrejme vždy hl.technik na telefóne (uvedený v zmluve o dielo). Ďalšie objednané práce, na ktoré najímame overené subdodávateľa (murárske práce, hromosvodářské práce), sú vždy uvedené v zmluve o dielo. Záverečné upratovanie staveniska je samozrejmosťou.

5. Odovzdanie diela

Po ukončení všetkých Vami objednaných prác je vyhotovený "preberací protokol", ktorý slúži zároveň ako záručný list na práce. Záruka je 5 rokov na vykonané práce, 30 rokov na krytinu.
Súčasne Vám odovzdáme záručné listy a vyhlásenie o zhode na použité materiály.

6. Pozáručný servis

Po uplynutí záručnej doby je možné uzavrieť pozáručný servis na údržbové práce, ktoré sa vykonáva väčšinou 2x ročne a to kontrola strechy pred zimným obdobím, väčšinou čistenie žľabov a kompletná kontrola strešného plášťa a potom na jar.

Veríme, že Vás naša ponuka oslovila a prajeme Vám spokojné bývanie pod novou strechou

úvod | pokrývačske práce | materiál na strechu | oznamy | dobrá rada | strechy - referencie | kontakt | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Späť na hlavné menu
googlePR.sk - PageRank zadarmo